BODY

Purity Space s.r.o.

Chemické čištění otopných soustav, enegetických systémů a zařízení

Co děláme

Profesionální chemické čištění

Jsme specialisté na odstraňování veškerých druhů usazenin, produktů korozních zplodin, pevných nánosů , kalů a dalších provozních nečistot. Provádíme čištění celoročně bez nutnosti odstávek a demontáží zařízení (otopná tělesa, kotle, bojlery..) .
Součástí naší činnosti je profesionální proplachování průmyslových topných systémů Provedení souboru prací na jejich vyčištění zajišťuje efektivní a nepřetržitý provoz zařízení.
Specialisté Purity Space s.r.o.  mají potřebné zkušenosti a znají všechny složitosti výběru chemikálií, což nám umožňuje řešit problémy jakékoli složitosti. 

Co děláme

Proč čistit otopnou sestavu?

Správná funkce otopné soustavy je ovlivněna jejím technickým stavem. Postupem času dochází v otopných soustavách k vylučování minerálních a organických látek, které jsou ve vodě vždy obsaženy. Mezi převládající problémy patří zejména tvorba vodního kamene a koroze.  Koroze se projevuje zavzdušňováním systému. Pevné úsady a provozní nečistoty v otopné soustavě  působí jako tepelný izolant, radiátory se dostatečně neprohřívají, zhoršuje se přestup tepla a  zvyšují se náklady na topení. 

Usazeniny v otopném systému způsobují:

 • nedotápění objektu vlivem zhoršeného přestupu tepla,  snížením vyzařování tepla z radiátorů,
 • zvýšení spotřeby čerpadel vlivem hydraulických ztrát,
 • snížení průtoku topné vody  z důvodu zmenšení vnitřního průměru trubky,
 • zvýšení hydraulických ztrát a tím ke zvýšení spotřeby elektrické energie oběhovými čerpadly,
 • zanášení termostatických ventilů a zhoršení jejich  automatické  úsporné  funkce, 
 • zavzdušňování otopných soustav,
 • energetické a tepelné ztráty,
 • zvyšování nákladů na provoz, opravy a údržbu ,
 • snížení životnosti jednotlivých prvků otopné soustavy,
 • zvýšení rizika poruch.

 Prvotní příznaky potřeby čištění topného systému

Existuje několik příznaků hromadění nečistot v otopném okruhu, v radiátorech a potrubí:

 • delší doba na zahřátí místnosti;
 • provoz je doprovázen zvuky, které nejsou pro něj charakteristické;
 • zvýšená spotřeba tepla;
 • zvýšené náklady na energie;
 • radiátory jsou znatelně chladnější než přívodní potrubí;
 • horní polovina radiátorů se zahřívá a spodní zůstává výrazně chladnější;
 • některá ramena radiátorů zůstávají studená;
 • radiátory se zavzdušňují;

Výhody chemického čištění       

 • pomáhá udržet zařízení pro vytápění v dokonalém technickém stavu
 • odstraňuje pevné minerální usazeniny, korozní zplodiny, kaly, nánosy a ostatní provozní nečistoty z teplosměnných ploch otopného systému
 • obnovuje průtok topné vody v rozvodech a otopných tělesech
 • zamezuje ucpávání termoregulačních  ventilů  a  dalších prvků soustavy
 • zlepšuje přestup tepla na otopná tělesa a snižuje tepelné ztráty
 • snižuje rizika poruch otopných soustav
 • prodlužuje životnost otopných soustav
 • snižuje náklady na opravy, servisní zásahy a údržbu
 • snižuje účty za vytápění

 

Jaký je postup?

Máme třístupňový systém

Pro zvýšení kvality programu chemického čištění jsme zavedli  třístupňový systém čištění a  revitalizace vnitřních povrchů topení a to včetně regulační techniky.

V čem se odlišujeme?

Používáme nový, unikátní a ekologicky šetrný proces čištění. Naše společnost garantuje prvotřídní kvalitu produktů i služeb. Zásadní předností je špičkový výkon, efektivita čištění a garance výsledku. Naši zákazníci oceňují kvalitu čištění.

r

V případě zájmu nás prosím kontaktujte

U podobné práce, kde není přesně znám rozsah nedokážeme určit dopředu ceny. Proto nás prosím ideálně kontaktujte napřímo a my Vám dle požadavků cenu sdělíme. Děkujeme

 1. krok:Vstupní monitoring  s analýzou stavu otopného systému, podrobný chemický rozbor  topné vody s vyhodnocením a doporučením chemické laboratoře.  
 • testování vlivu kapalin na provoz systému
 • vyhodnocením technického stavu otopné soustavy
 • zjištění typologie usazenin a provozních nečistot a příčin jejich vzniku
 • porovnání parametrů vzorků topné vody a napouštěcí vody
 • zohlednění úprav vody a jiných zásahů
 • termovizní měření radiátorů
 1. krok – Vyčištění otopné soustavy – řízený proces čištění za použití nové technologie s biologicky rozložitelným čistícím prostředkem.

Odstranění pevných usazenin na teplosměnných plochácha veškerých provozních nečistot v otopné soustavě převedení  usazenin a provozních nečistot do formy voděrozpustných  látek  bez nutnosti demontáže radiátorů

 1. krokošetření a ochrana otopného systému.

Kontrola korozní ochrany materiálů, pasivace , úprava vody a následná neutralizace prostředí uvnitř systému vhodným neutralizačním roztokem, likvidace vzniklých odpadů a následný technický servis.

Reference

Co říkají naši zákazníci

Dezinfekce v bytu – štěnice.

Po provedené dezinfekci jsem si všiml značného zlepšení a odstranění štěnic z mého bytu. Jsem rád, že jsem se obrátil na tuto firmu a doporučil bych ji všem, kteří mají podobné problémy.

Petr Švub

Dezinfekce

Úklid po zesnulém v bytě a dezinfekce bytu.

Byl jsem ohromen profesionálním přístupem a ohleduplností v této náročné situaci. Tým dokonale vyčistil celý byt. Velice děkuji

Alena Nováková

Dezinfekce